worldhapkidomartialarts.org

پایگاه رسمی سایت هاپکیدو جمهوری اسلامی ایران و خاورمیانه

   **********    

هاپکیدو جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد برای گسترش این هنر زیبای در ایران از استانها و شهرستانهای فاقد سبک هاپکیدو، نماینده فعال بپذیرد

علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر با ایمیل رسمی سبک هاپکیدو ارتباط برقرار نمایند

   **********    

سایت رسمی هاپکیدو G.H.F جمهوری اسلامی ایران تنها سایت رسمی که تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان  کشور و فدراسیون ورزشهای رزمی در حال فعالیت میباشد. 'و توجه داشته باشید افرادی با آرم ولوگوه این سبک در حال تبلیغ در سطح کشور هستند که هیچ جایکاه قانونی در&    **********     استاد بزرگ سید مهدی نژند به عنوان نماینده دپارتمنت دانشکده وست گوست پاناما به جهانیان معرفی شدند    **********    


مسابقات بهترین بهترینهای  توتال هاپکیدو GHF با قدرت برگزار گردید

   **********    

دیدار با ریاست محترم فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران

   **********    

تیم منتخب  توتال هاپکیدو GHF استان البرز دراولین فستیوال  این استان

   **********    

جلسه  ریاست توتال هاپکیدو GHF کشور با  مربیان استان گیلان 

   **********    

 کلاس  داوری هاپکیدو امروز با بیش از 70 مربی برگزار گردید

   **********    

آزمون سراسری سبک هاپکیدودرمورخه  15/ تیر در استان البرز با قدرت برگزار میگردد .

   **********    

ازمون سراسری هاپکیدو در ایران با حضور بیش از 150 نفر در باشگاه مرکزی سبک


   **********     مسابقات استانی در البرز با افتخار برگزار شد    **********    

www.globalhapkido.org

www.khmaf.com

www.goshinkaikan.com

www.brewerkarate.com

www.taekgyeon.net

www.worldtmf.com

www.maa-i.com

www.jkdkim.tps.uz

www.thehapkidoinstitute.com

www.worldhapkido.com

www.haedong-kumdo.orgGoogle
 
FAIL (the browser should render some flash content, not this).     » انجمن ها


مسابقات هاپكيدو G.H.F جمهوري اسلامي ايران و خاورميانه


استاد نژند براي گسترش اين هنر رزمي با برگزاري مسابقات د رايران و خارج از ايران به دنبال شناسائي قهرمانان اين كشور است معرفي هاپكيدو، با حضور در مسابقات خارجي و كشوري باعث شده اين هنر رزمي د رميان جوانان بيشتر رشد نمايد .
برگزاري مسابقات د رايران باعث شد اين انجمن خيلي سريع د رميان مردم آشكار شود ومردم كه قبلا" حتي اسم اين هنر رزمي را نشنيده بودن با فعاليتهاي روز به روز استاد نژند بيشتر مردم د رايران با نام هاپكيدو G.H.F آشنا شدند و اين حركت تنها مديون بزرگواري اين استاد مي باشد.

برنامه هاي امسال هاپكيدو براي قهرمانان اين انجمن د رايران:


 

هاپکیدو چیست؟

 

هاپکیدو (Hapkido) یکی ازپرطرفدارترین هنرهای رزمی کره ای است که درسراسردنیا نامی آشنا است که با استقبال بسیاری روبروست ودرحال حاضرگسترش و توسعه روزافزونی دارد. کشورکره که مهد هنرهای رزمی دنیا می باشد، منبع وسرچشمه این رشته ورزشی پرکابرد ومطلوب می باشد. هاپکیدو درکشورکره به تمام نیروهای پلیس وبویژه پلیس زن کره آموزش داده می شود وپلیسهای سراسردنیا ونیروهای امنیتی تمام کشورها،FBI و...آموزش می بینند وازفنون ومهارتهای این رشته بهره میبرند. 

درایران نیزاین رشته ورزشی پرطرفدار، علاوه بر مجموعه  های ورزشی درتهران،کرج واغلب استانها وشهرستانها وحتی کشورهای همسایه وخاورمیانه (Middle East) به علاقمندان این هنررزمی آموزش داده میشود.همچنین هاپکیدو دربسیاری از ارگانهای دولتی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی،پلیس 110، پلیس زن ،نیروهای ویژه و دانشگاههای افسری بعنوان یک واحد درسی آموزش داده می شود.

 

معنای هاپکیدو:

 یعنی روش وسبک هماهنگی اعضای بدن واستفاده از این هماهنگی با قدرت بدنی هرفرد. بدین معنی که هرفردی باهرقدرت بدنی که دارد با هماهنگی اعضای بدن خودو دانستن فنون ومهارتهای هاپکیدو میتواند ازخود درهرشرایطی وبا دست خالی (Free Hand)دفاع کندواز نیرو و قدرت بدنی حریف علیه خودش استفاده کند. بعبارت دیگرازهاپکیدو بمعنای دفاع شخصی  تعبیرمی شود.

Hap: means Unify or coordinate :  هماهنگ کردن

Ki: means mental and/or physical energy : انرژی جسمی/ذهنی

Do: means a way of life, or the "path" or "way" of coordinating: راه و روش  هماهنگی

                        

هاپکیدو: راه و روش هماهنگ کردن انرژی و قدرت جسمی وذهن انسان برای هرفرد

هاپکیدو هنرمشرق زمین وعصاره تمام ورزشهای رزمی است.هنررزمی هاپکیدو با استفاده ازقوای جسمی وقوای ذهنی وتقویت آن وبا استفاده از مهارتهاو تکنیک های آن و دانستن نقاط ضعف وحساس بدن و فشاربروی نقاط حساس وعصبی بدن، با قفل کردن وشکستن مفاصل به فرد مهارتها و فنون لازم برای دفاع از خود درهرشرایطی وبا هر آمادگی جسمانی وقدرت بدنی را می دهد وبا اقرایش اعتماد به نفس قدرت درونی وروانی افراد را تقویت و قوی می کند.هیچ گونه محدودیت سنی و ضعف جسمان ندارد و درتمام سنین ازکودک گرفته تا فردسالمند می تواند با استفاده ازآموزش فنون هاپکیدو بهره گرفته وازخود درهر شرایطی دفاع کند.

این هنررزمی علاوه  بر ورزش که برای سلامتی افراد مفید می باشد برای همه بویژه برای قشرآسیب پذیر جامعه بخصوص برای بانوان وکودکان وجوانان که همه روزه درمعرض خطر میباشند، بسیارلازم، مفید وکاربردی        می باشد.

 

تاریخچه هاپکیدو:

 پدرهاپکیدو وبنیانگذار هاپکیدو استاد چوئی (Choi, Yong Sool ) میباشد که این سبک برای اولین بارتوسط ایشان درسال1959درکشورکره تاسیس شد. شاگردان ایشان این سبک را درسراسردنیا برده وپرورش وتوسعه داده اند.

 

Choi, Yong Sool (1904-1986)The founder of Hapkido (Hapkiyoosool)

سین مو هاپکیدو د رجهان :

درحال حاضرپدرسین مو هاپکیدو ورئیس فدراسیون جهانی سین مو  هاپکیدو گرندمسترJi, Han Jae  

دارنده دان10 هاپکیدواست که هدایت ورهبری سین مو هاپکیدو دردنیا بعهده ایشان می باشد.

نمایندگان زیادی ازکشورهای مختلف سراسرجهان به عضویت این فدراسیون جهانی

درآمده و مشغول فعالیت وآموزش این هنر رزمی میباشند.

 

Ji, Han Jae, First student of grand master choi

(In 1949, at the age of 13, Ji Han-Jae began his marital arts training in Yoo Sool under Choi Yong-Sool.

 

 

 

هم اکنون د رکشورکره جنوبی سبکهای کره ای مخصوصا" هاپکیدو بسیار زیاد شده که د ربین آنها می توان 5 فدراسیون دولتی را نام برد وبقیه به صورت خصوصی د رحال فعالیت می باشند ودولت کره تنها به این 5 فدراسیون مجوز فعالیت داده است وبقیه می توانند تحت پوشش این فدراسیونها فعالیت داشته باشد .

د رسال 2008 هاپکیدو دولتی کره به نام korea Total Hapkido Federation  توانست برای اولین بار با سبک تکواندو به مسابقات المپیک چین برود واین تستی بود برای این هنر رزی تا توان خود را برای اولین با ربه جهانیان نشان دهد  .این فدراسیون د رنظر دارد تمامی سبکهای هاپکیدو را درچند سال آینده به صورت زیر مجموعه د رآورد تا هاپکیدو در جهان یک دست شود واین تنها به  اتحا د هاپکیدوکاران سراسر جهان بستگی دارد .سبک استاد نژند نیزبه تازگی عضو این فدراسیون گردیده است واستاد نژند درنظر دارد د ر اولین فرصت تیم ملی هاپکیدو ایران را به مسابقات المپیکی اعزام نماید واین برای همه ایرانیان تا چندی پیش یک رویا بود ولی استاد سید مهدی نژند د رتلاش است تا این رویا را به واقعیت نزدیک نماید ویک اتحاد بزرگ د رهاپکیدو ایران بوجود اورد

درایران نیزاستاد سیدمهدی نژند مسئول سبک ورئیس فدراسیون جهانی هاپکیدوخاورمیانه (Global Hapkido Federation ) می باشند که دارنده دان 7 ودارای مقامهای قهرمانی بسیار زیادی درمسابقات جهانی،آسیایی والمپیکی کمیته المپیک کره  جنوبی  می باشند. استاد نژند  با تیم ملی اذربایجان د راین دوره از مسابقات شرکت نمودند که د ر این دوره از مسابقات مقام اول دفاع شخصی ومقام دوم سلاح سرد را نصیب خود نمود  .

این مسابقات به نام the 4th Busan TAFISA world sport for all  Games برگزار شد .ایشان دارنده دان 7 سازمان جهانی Tae kuk mu sul نیز می باشند که به تازگی نمایندگی این فدراسیون را د رایران دارا شده اند .استاد نژند دارای عناوین بسیارر زیادی د رهنر های رزمی ایران وجهان می باشد که با ورود به سایت هاپکیدو www.worldhapkidomartialarts.org می توانید اطلاعات بیشتری د راین زمینه دریافت نمایئد .

 

 

 

 

 

درنهایت هاپکیدو یک مجموعه و کمپلکس کاملی ازتمام هنرهای رزمی است که به بیشتر به مانند جوجتیسو وآیکیدو می باشد  ومدیتیشن وفنون دفاع شخصی رانیز داراست  تا فرد بتواند با استفاده ازمهارتهای این رشته ها بهره جسته و درهرشرایطی بتواند بادست خالی وبدون سلاح وبا قوای جسمانی خویش بتواند ازخود دفاع کند.

 

مسابقات هاپکیدو:

هاپکیدو مسابقات آسیایی، جهانی را داراست  که علاقمندان به این رشته می توانند دراین مسابقات دربخشهای مختلف شرکت نموده وبه مقامهای قهرمانی دست یابند.

مسابقات هاپکیدو شامل مبارزات سمی کنتاکت-فول کنتاکت-مسابقات سلاح- افت ها ومسابقات دفاع شخصی است.

 

مبارزه سمی کنتاکت

این مبارزه بدون دستکش،کلاه وهوگومی باشد. فقط  پوشیدن کاپ الزامی است. فرد مبارزباپوشیدن لباس فرم وکمربند خویش مبارزه میکند. البته با بستن  کمربند باند قرمزو آبی دوحریف مشخص میشوند. دراین نوع مبارزه طبق فوانین هر نوع مشت زدن و ضربه دست درصورت ممنوع میباشد وضربات شامل تمام ضربات پا،فن کمر وپرتاب حریف به زمین(تکنیک های جودویی)،کراپلینگ (تکنیک های کشتی درخاک ) وکانست کردن حریف روی تشک (تکنیک های درخاک خفه کردن وفشاربروی مفاصل وعدم اجازه حرکت  به حریف ) می باشد.    

 

 فول کنتاکت   

دراین مبارزه داشتن دستکش بوکس،کلاه ،لثه وپوشیدن کاپ وهوگوالزامی است.این مسابقه مانند سیستمهای رزمی جهان می باشد . مشت زدن درصورت مانعی ندارد. ضربات دست و صورت آزاد است ولی تکنیک های جوجیتسو وجودو ،گراپلینگ و فن کمراستفاده نمی شود.

 

تذکر: البته درهردونوع مبارزه ضربه به پشت سرتا پائین کمرو نخاع خطاست وضربه به نقاط حساس و ممنوعه ممنوع می باشد. 

 

کیک بوکسینگ

مبارزه با مشت و دستکش بوکس است وضربه درسروصورت  آزاد می باشد.

 

دفاع شخصی:

این مسابقه شامل انجام تکنیک های  دفاع شخصی به صورت  نفراتی ویا یک به دو وهمچنین می توان از نفرات بیشتری استفاده نمود . پرتاب حریف ،قفل مفصل واجرای تکنیکهای رزمی وپلیسی  به این هنر رزمی زیبایی بخشیده است .

سلاح :

مسایقه سلاح شامل نانچیکو-چوب- شمشیر،تونفا ، بادبزن،چوب کوتاه وانواع سلاحهای کره ای می باشد.

 

افت ها:

 شامل افت زدن ها، افت از روی مانع وارتفاع وحرکات نمایشی

 

 

برخی اصطلاحات وادای احترام درهاپکیدو

 

جان شیم (Jan Shim): احترام گذاشتن هنگام ورود به باشگاه ورزشی

هاپکی (Hapki): احترام گذاشتن به سالن باشگاه  مربی و: با گفتن هاپکی وهمزمان دست راست بصورت مشت شده وکنار دست چپ که بصورت عمودی است، قرار میگیرد و با پائین آوردن سر احترام میگذاریم. 

چاریوت(  Cha ri-ut) : خبردار ایستادن درهاپکیدو وتمام رشته های رزمی کره ای

جومبی(Joon Be): ایستادن درحالت گارد همزمان با پریدن به بالا وکشیدن فریاد کیای، پای راست عقب رفته ومشت دست راست عقب کنارصورت زیرگونه قرارمیگیرد ومشت چپ رو به جلو بصورتیکه  هردومشت بصورت عدد 11 مقابل سروصورت باشد ومحافظ سروصورت باشد. دست وپا موافق باهم هستند.دست وپای راست عقب و دست چپ وپای چپ جلو قرار گیرند.

چوم سوگی (Chum So Gi): نشت بروی پا بصورت تقسیم وزن بدن بطورمساوی روی پا50-50

آبکوبی : راه رفتن هاپکیدو با قدمهای بزرگ بطوریکه وزن بدن روی پاها 80-20 باشد.80درصدوزن روی پای جلو،20% روی پای عقب

آبسوگی: راه رفتن کوچک پا

کیاپ(Ki Ahp): فریادکشیدن

شی جاک(Shi Jak): شروع کردن Start

بارو (Ba ro): اتمام کار

ساب(Sub) : توقف کوتاه –استراحت کوتاه مدت

شوئی یه(Shui Ue): استراحت  (Rest)

شوم شی جی (Shum Shi Gi): نفس کشیدن (Breathing)

کومان :(Ko Man)توقف  Stop

بال کوپ (Bale koup): تعویض پا با فریادکشیدن کیاپ

کیونگره: تعظیم واحترام گذاشتن

جاسه (Ja-Sey): طرزایستادن- Satance

جی جا(Je Ja): هنرجو Student

دوجانگ(Doh Jang): باشگاه ورزشی Gym

 

اصطلاحات درمبارزه

 

تیودورا: چرخیدن

چونگ : احضارمبارز سمت راست به جایگاه در روی تاتامی(تشک مبارزه)

هونگ: احضارمبارز سمت چپ به جایگاه در روی تاتامی(تشک مبارزه)

سونگ: اعلام برنده درمبارزه

چويي  : اخطار(نیم امتیاز منفی)

کا مچو: یک اخطار(یک  امتیازمنفی)

جاج: اعلام آمادگی به داوران کناروهیئت ژوری

شمارش اعداد به کره ای:

1-     هانا  Hana

2-     تول Tul

3-     ست Set

4-     نت Net

5-     تاستTaset

6-     یاست Yoset

7-     ایلگوت Ilgot

8-     یدول Yodol

9-     آهوپ Ahop

10-  یول Yol یا کیاپ

ادای احترام به مربی در رده های مختلف

 

مربی دان 1 : جوکیونیم (Jo Kyo Nym)                                         1st Degree Black Belt Holder         

مربی دان 2 : کیوسانیم (Kyo Sa Nym)                                         2 nd Degree Black Belt Holder

مربی دان 3 : سابوب نیم  (Sa Bum Nym) Instructor                    3nd Degree Black Belt Holder

مربی دان 4: بوسابوب نیم  (Por Sa Bum Nym)                             4nd Degree Black Belt Holder

مربی دان 5 تا دان 8 : کوان جانیم (Kwan Jang Nym) 5nd-8nd Degree Black Belt Holder              

مربی دان 9 تا دان10: جوجونیم (Chong Ja Nym)                  9nd-10nd Degree Black Belt Holder

 

ضربات پا  Cha Gi))  Kicking :

 

1)     آب چولوگی(Ap Cho lo Gi) : ضربه مستقیم پا به سر

 

2)     نریوچاگی(Nerio Cha Gi) : ضربه چکشی پا به سربا کف پا وبا قدرت به زمین برمی گردد.

 

3)     آن داری چاگی (Aan Dari Cha Gi): ضربه چرخشی با تیغه داخلی پا ازخارج به سمت داخل

 

4)     پاکات داری پاگی (Pak Kat Dari Cha Gi): ضربه چرخشی با تیغه پا از داخل به سمت خارج

 

5)     آن جوک دوآن داری(Aan Jok Do Aan Dari) : ضربه با پاشنه پا به مچ پا وساق پای حریف

 

6)     دیگوم چی چاگی (Diguem Chi Cha Gi): ضربه با پاشنه پا به زانوی حریف به سمت بیرون

 

7)     جوک دواولوگی(Jok Do Ol Li Gi) : ضربه مستقیم با تیغه پا به زانوی حریف

 

 

8)   چگی جریگی(Che Gi Jee Ri Gi): ضربه مستقیم پا به قسمت حساس واندام  تناسلی به شکلی که روی پا وبصورت مورب  ضربه بزند.بطوریکه فقط شصت پای خودرا ببینیم.

 

9)     موروپ چاگی(Murup Cha Gi): ضربه زانوزدن به شکم حریف

 

10) آرا چاگی : ضربه با ساق پا به سفیدران پای حریف(بالای زانو تاران پا )

 

11) ضربه ساق زدن: با ساق پا ضربه بروی ساق پای حریف می زنیم

 

12) هیبوک داری : ضربه با پاشنه پا به گودی پشت زانوی حریف

 

13)  آبچاگی(Ap Cha Gi) : ضربه با سینه پا به آبگاه حریف (پایین استخوان جناغ سینه ) بطوریکه سینه پا جلو وانگشتان پابه سمت خود وبالا، پاشنه پا ضربه نمی زند.

 

14)  جیگوچاگی (Jigo Cha Gi): ضربه با روی پا ازپهلو (با چرخش کمرخود)به  پهلوی حریف

- جیگوچاگی پائین به ساق پای حریف

- جیگوچاگی به پهلوی حریف

- جیگوچاگی به سرحریف

15) یوب چاگی (Yup Cha Gi) : ضربه با تیغه خارجی پا ازپهلو به حریف (پا درجلوجمع شده ودرپهلوبازشده وضربه میزند

16) ضربه دی گوم چاگی  : ضربه با پاشنه پا ازپهلوبا قدرت به سرحریف زده وسریع روبه پائین می آید.

 

 

ضربات چرخشی

·        دی چاگی(Di Cha Gi) : ضربه با پاشنه پا از پشت به شکم حریف

 

·        دوراچاگی(Do Ra Cha Gi): ضربه با چرخش 360 درجه بدن، پا ازپشت به بدن و سرحریف  

-         دوراچاگی برشی: باچرخش، کف پا ضربه بصورت خط افقی وپا بصورت قفل شده ضربه می زند

-         دوراچاگی چکشی: باچرخش، کف پا ضربه زده و سریع جمع می شود.

·        فیلیپینی: ضربه چرخشی پا با دوران وچرخش 360 درجه و ضربه با روی پا به بدن حریف

·        فیلیپینی تک پا: چرخش 360 درجه و پرش با یک پا وضربه به پای حریف و پایئت آمدن روی همان پا

 

·        هادان دوراچاگی : ضربه زمینی با چرخشی وپرتاب پا به پشت  پای حریف درحالت خوابیده(زیرپای )

·        هادان جیگوچاپی : ضربه زمینی با روی پا ازجلو به ساق پای حریف درحالت خوابیده

ضربات دست(Che Gi):     

 

1- جان کوان ( Chung Kwon): مشت مستقیم روبه جلو که به صورت حریف ضربه می زند.

2- پیانگ سو(Pyung Soo):  ضربه با کف دست خود به صورت حریف بصورت انگشتان باز (کف گرگی)

3- کوان سو: (Kwan Soo) :

3- سودو(Sodo):

 

 

 

 

تکنیک های دفاع شخصی (Self Defense)

   

نمایش  تکنیک های دفاع شخصی

حمله چندنفر به یک نفر و اجرای تکنیک های پرتاب حریف ها وافت بی دست که اغلب چهار به یک،سه به یک، دوبه یک میباشند.حمله چند نفربا سلاح (چوب-دانگ سان بونگ- عصا-چاقو- شمشیر- اسلحه-کمربند-صندلی ) است که توسط هاپکیدوکاران اجرا می شود.

 

سلاح ها:

 

نانچيكو

 

بونگ (چوب)

 

دانگ سان بونگ(چوب مرگ ويا كوچك )

 

تونفا

 

شمشیر

 

بادبرزن (          )

 

 چاقو

جفت شمشير

جفت چاقو

مبارزه چوب

 

 

 

افت ها وحرکات نمایشی :

شامل اجرای افت ها ازجمله پریدن از روی چند نفرو انجام افت هیجن ناک باب(رول زدن)افت بی دست- چرخ وفلک وپرش ها.

 

تکنیک های دفاع شخصی کمربند سفید به زرد

 

 

تکنیکهای مدیتیشن د رهاپکیدو ( چات راه ) تان جا هوپ

ا فسردگی :

 

هر کسی که تطهیر ( تان جا هووپ ) ( کندالینی )را تجربه کرده باشد ؛ با افسردگی آشنا خواهد بود ؛ زیرا انرژی ها د رواقع د رعمق بدن به صورت راکد وفشرده قرار گرفته اند ومنتظر تهذیب از سوی ما هستند .افسردگی به معنی این است که چیزی از عمق حفاری شده وبیرون آمده است تا شما آن را ببینید .جدا" از افسردگی روانی یا شیمیایی ؛ خود افسردگی معمولی د رنتیجه یک فرایند انرژی است که برای تمام افراد د رمرحله ای از زندگی پیش می آید .افسردگی د رامریکا بد معرفی شده است .ما باید فواید مثبت آن را ببینیم : عمق جدیدی از شناخت ؛ توجه وعطوفت ؛ ژرف نگری وتوانمندی های عظیم وخلاق.

از افسردگی های خود لذت ببرید .به این فرایند اساسا" به عنوان یک فرایند خلاق نگاه کنید ؛ در انرژی ها فرو روید ؛ آنها را تشدید کنید وسپس به آنها گوش فرا دهید .اجازه دهید ذهنتان به گردش افتد شما ممکن است قسمت هایی ازکودکی یا زندگی گذشته یا حوادث اخیر یا آینده را به یاد آورید .افسردگی ممکن است یک راه جدید درک پدیده ها یا نگرش های جئدیئد فلسفی پیش رویتان باز کند شما ممکن است به تغییر د رحالت موی خود احساس نیاز کنید .ممکن است از یک رژیم غذایی جدید استفاده کنید ؛ یک پروژه ابتکاری جدید را آغاز کنید ؛ شما هرگز به طور کامل نمی دانید چه چیزی از اعماق ضمیر نا خودآگاهتان بروز خواهد کرد .افسردگی را یک سفر پر ماجرا به بعد عمیق تر زندگی به شمار آوردید ضمیر ناخودآگاه عملا" دوست ندارد به وسیله ضمیر خود آگاه فرا خوانده شود؛ .

اکثر افراد فکر به خود کشی یا آرزوی مرگ را در طول دوره تطهیر تجربه می کنند اندیشدن د رمورد پایان دادن به زندگی بخشی طبیعی از این فرآیند است وباید چنین هم درک شود .بسیاری از راه های قدیمی درحال مرگ هستدند و راه را برای زندگی جدید باز می کنند .روبروشدن با آرزوی مرگ همراه با شناخت ؛ می تواند آغاز یک حیات نوین باشد .بدن همان است ؛ اما روح جدید است ویک نگرش جدید به وجود  می آورد .این فرایند نمایانگر رهایی از راه های قدیم وکشف راه های جدید است .

 

درخصوص زندگی کردن یا مردن باید عرض نمایم زمانی که احساسات خود را درمورد مرگ یا زندگی بررسی می کنید لازم است بدانید که آیا این شما هستید که می خواهید رها وفارغ از دنیا باشید یا بدن شما .گاهی بدن تحلیل می رود یا فرسوده می گردد واز یک رسانه بودن به ستوه می آید ؛اگر چنین باشد تغذیه خوب ؛ استراحت ومراقبت بیشتر به شما وبدن شما نیروی جدیدی برای زندگی می بخشد ؛ اما اگر دریابید که علاقه وانگیره برای زندگی را از دست داده اید .                    

 

1 صفحهگالری تصاویر انجمن هاEnglish : تماس با ما : عضویت : نمایندگی ها : گالری عکس : اخبار : انجمن ها : درباره ما : هاپکیدو چیست

Designed By AlirezaDavoodiNia
© aziz-team •